Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hedvig Solbakken

Rådgiver

 
Kontor:
D3042B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg har master i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo fra 2015 og universitetspedagogikk (UL1 og UL2 Digital kompetens för undervisning) fra Stockholms Universitet (2019 – 2020). Jeg har tilleggsutdanning i digital humaniora og i norsk som andrespråk fra Aarhus Universitet, Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet.

Siden 2015 har jeg jobbet som universitetslektor på en rekke universiteter i Norge, Sverige og Finland. 

Jeg har undervist i en rekke språk- og litteraturvitenskapelige emner, men hovedvekten ligger på norsk for fremmedspråklige og norsk som nabospråk.

På UiA holder jeg norskkurs for vitenskapelig ansatte og er sekretær for universitetets språkpolitiske utvalg. 

Forskning

Jeg forsker på nabospråksdidaktikk, vurdering av svenskspråkliges norskferdigheter og på (litterær) flerspråklighet - også innenfor rammen av det norske skrift- og talespråket. 

Arbeidserfaring

Siden 2015 har jeg jobbet som universitetslektor i ulike stillingsstørrelser og på ulike oppdrag ved Uppsala Universitet (2015 – 2017), Universitetet i Oslo (2015 – 2022), Stockholms Universitet (2016 – 2021), OsloMet – Storbyuniversitetet (2019), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet (2019), Helsingfors Universitet (2020 – 2021) og på Linnéuniversitetet (2020 –)

Jeg har også arbeidet som rådgiver for språk og utdanning i Foreningen Norden (2018 – 2019)  og som vitenskapelig assistent på et prosjekt innenfor digital humaniora på Universitetet i Oslo (2016 – 2017).

Jeg er siden 2017 fast sensor på Kompetanse Norges (HK-dir) norskprøver.

Høsten 2020 mottok jeg prisen for årets internasjonale lærer ved Helsingfors Universitet.

Faglige interesser

Norsk for fremmedspråklige

Norsk som andrespråk

Norsk som nabospråk

Nabospråksdidaktikk

Litterær stilistikk

Litterær flerspråklighet

Nordisk litteratur

Nordiske språk

Akademisk skriving

Pedagogikk og veiledning

Digitale læringsdesign

Utvalgte publikasjoner

Solbakken, H. 2022: "Den politiske språkhistoriens litterære uttrykk" I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 101 - 112.

Allmenn formidling

Sist endret: 23.05.2023 10:05