Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I3032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Har jobbet som lærer i grunnskole og videregående skole fra 1998-2020. Henholdsvis 1998-2010 i grunnskole (hovedsaklig ungdomstrinn) og 2010-2020 i videregående. I grunnskolen underviste jeg i flere av skolens fag, i tillegg til kroppsøving. På videregående ble det undervist i kroppsøving og idrettsfag (breddeidrett/aktivitetslære). Har master i idrettsvitenskap med tematikken: "Betydningen av lærer-elevrelasjonen for motivasjon i kroppsøving-i lys av selvbestemmelsesteorien". Jeg ble ansatt som universitetslektor på UiA 01.08.2020, institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Underviser her på GLU kroppsøving og PPU/lektorutdanning.

Undervisning

GLU 1-7: Friluftsliv og oppfølging ute i praksis

GLU 5-10: Friluftsliv, innebandy, skøyter, moderne aktiviteter (ball), ballturnering, fagdidaktiske emner (vurdering) samt oppfølging i praksis

PPU/lektorutdanning: Oppfølging praktiske studentopplegg, fagdidaktiske emner (læringsmiljø/motivasjon og grunnleggende ferdigheter/læreplanarbeid), noe veiledning FoU-oppgaver

Master: Del av veiledningsteam masteroppgave

Faglige interesser

Kroppsøving og skole (fagdidaktikk), motivasjon, prestasjonsutvikling (pedagogiske og psykologiske aspekter), nærhet til praksisfelt

Vitenskapelige publikasjoner

  • Aanensen, Mariette; Kaarstein, Erik; Torkildsen, Gjermund; Weider, Bård Olav (2021). Læringspodden: Vurdering etter nye forskrifter.
  • Wergeland, Birgitte; Kaarstein, Erik (2021). En prat om DeKomp.

Sist endret: 9.08.2023 12:08