Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
IU024 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er utdannet sykepleier (1999), og har videreutdanning i intensivsykepleie (2004). Jeg har klinisk erfaring fra både somatiske og psykiatriske sykehusavdelinger.

I 2013 fullførte jeg en mastergrad i helse og empowerment. Jeg har undervist og veiledet ved bachelorutdanningen i sykepleie i nærmere syv år.

Fra mars 2022 er jeg ph.d.-stipendiat i helseetikk ved Institutt for religion, filosofi og historie og Senter for e-helse. Min forskning er knyttet til profesjonsetikk og digital hjemmeoppfølging av pasienter. 

Tittel for mitt prosjekt: Digital home follow-up in nursing care: Reflections on ethical issues from the nurses’ perspective.

 

Faglige interesser

Profesjonsetikk, etikk i sykepleie

Digital hjemmeoppfølging

Veiledning og undervisning

Brukermedvirkning og helsefremmende arbeid

Sist endret: 9.03.2023 11:03