Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anita Øgård-Repål

Førsteamanuensis

Universitetslektor

 
Kontor:
C4067 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. I tillegg har jeg sosiologi mellomfag, med sosial ulikhet som fordypning. Min arbeidserfaring har jeg fra psykisk helse, Sørlandet Sykehus HF. I tillegg har jeg arbeidserfaring fra Kreftforeningen og NAV Aust-Agder.

Jeg ble ansatt som universitetslektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015.

Faglige interesser

Faglig er jeg spesielt engasjert i psykisk helse og hvordan helsefremmende strategier kan knyttes opp mot dette feltet.  Folkehelse og sosial ulikhet er noe som alltid gjør meg engasjert og nysgjerrig.

Jeg underviser innenfor pyskisk helse på Bacheleor i sykepleie. I tillegg underviser jeg i faget sosiologi og sosialantropologi for samme studentgruppe.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øgård-Repål, Anita; Berg, Rigmor; Skogen, Vegard; Fossum, Mariann (2022). Peer support in an outpatient clinic for people living with human immunodeficiency virus: a qualitative study of service users’ experiences. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 22 (1). doi:10.1186/s12913-022-07958-8.
  • Øgård-Repål, Anita; Berg, Rigmor; Skogen, Vegard; Fossum, Mariann (2022). “They make a difference”: a qualitative study of providers’ experiences of peer support in outpatient clinics for people living with HIV. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 22doi:10.1186/s12913-022-08810-9.
  • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
  • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • Øgård-Repål, Anita; Strand, Ståle Arvill; Karlsen, Tor-Ivar (2017). Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata undersøkelsen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 14 (2). s 109 - 120. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-02-03.
  • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim (2023). Presentasjon: Erfaring fra pilotering av digitale pasientforløp for pasienter med humant immunsvikt virus (HIV) - en kvalitativ studie.
  • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2023). WORKSHOP: Digital transformation of outpatient clinics: lessons learned from a Norwegian HIV clinic.
  • Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann; Berg, Rigmor (2021). ‘How do I handle it all’: Systematic scoping review as a possibility to get an overview when the scope is broad.
  • Øgård-Repål, Anita (2021). «Likepersonsarbeid på poliklinikk».

Sist endret: 16.04.2023 16:04