0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

3. mai 2022
kl 10:00 - 13:15

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Demokratiuka: Kunsten å leve

Kunsten å leve - logo

Tidspunkt

3 mai
kl 10:00 - 13:15

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Program:

10:00 - 11:00: Første del: Paneldebatt

«Med rett til å krenke»  (norsk/skandinavisk språk)

  • Er det en grense for ytringsfrihet i gatekunst?
  • Hvor går den grensen?
  • Er det forskjell på kvinners og menns rom for ytring som kunstnere?
  • Er det lavere toleranse for ytringer på Sørlandet?
  • Hva er konsekvensene av å bruke ytringsfriheten fullt ut?
  • Hvordan arter sensuren seg i praksis?

I panelet:

Carolina Falkholt er en svensk kunstner, graffitimaler og musiker. Noen ganger bruker hun sitt eget myntede begrep «grafitta», for å beskrive kunsten sin.

Cornelius Jakhelln er en norsk forfatter, poet, musiker, oversetter og journalist. Han leker med språk og sjangere.

Renate Hægeland er en norsk politiker. Hun er gruppeleder for Høyre i Kristiansand bystyre. Hun er selvstendig næringsdrivende med utdannelse innen økonomi, coaching og organisasjonspsykologi.

11:00 - 11:45: Mingling med lett servering

11:45 - 13:15: Andre del: Forelesninger (engelsk språk)

«Opphavsrett, ytringsfrihet og gatekunst»

Denne delen av programmet består av tre korte forelesninger med dette temaet som utgangspunkt.

Konferansier for denne delen av programmet er Siri H. Egeland, universitetslektor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiA

Forelesningene og foreleserne:

Ytringsfrihet: Å ha førerkort gir deg ikke rett til å kjøre med bind for øynene

Ingvill Helland Göller er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Helland Göllers forskning fokuserer først og fremst på juridisk metode, forfatningsrett og menneskerettigheter i et komparativt perspektiv. Hun er opptatt av hvordan den juridiske metoden påvirker maktbalansen mellom statsorganer og hvordan metoden legger premisser for en effektiv gjennomføring av menneskerettigheter i nasjonal rett.

Helland Göller er medlem av den tyske foreningen for komparativ rett (Gesellschaft für Rechtsvergleichung), Forskergruppen for komparativ rett ved UiA og Forskergruppen for rettskultur ved Universitetet i Bergen.

"Utnyttelse av gatekunst og graffiti i plattformer for utvidet virkelighet (augmented reality) og kunstig intelligens: En opphavsrettsanalyse»

Enrico Bonadio er Reader ved City, University of London. Han underviser, foreleser og gir råd innen immaterialrett (IP). Han er også en stor fan av gate- og graffitikunst.

Hans nåværende forskningsagenda fokuserer blant annet på opphavsrettslig beskyttelse av ikke-konvensjonelle former for kreativitet (for eksempel graffiti). Han har blitt tildelt midler fra en rekke institusjoner, inkludert EU-kommisjonen, Australian Research Council, UK Research and Innovation, UK Economic and Social Research Council og UK Higher Education Innovation Funding.

Enrico redigerte nylig «Cambridge Handbook of Copyright in Street Art and Graffiti» (Cambridge University Press 2019) og «Non-Conventional Copyright – Do New and Atypical Works Deserve Protection?» (Elgar 2018).

Han jobber for tiden med sin monografi "Penetration of Copyright into Street Art and Graffiti Sub-Cultures" (CUP kommende 2023), samt andre redigerte bøker.

Enrico er medlem av redaksjonen for NUART Journal, som publiserer provoserende og kritiske skrifter om en rekke emner knyttet til gatekunstpraksis og urbane kunstkulturer.

Hvordan utfordrer kvinners kunst på gaten oss til å se byen annerledes?

Susan Hansen er styreleder for Visual and Arts-based Methods Group ved Middlesex University, London.

Hun har forskningsinteresser i seernes materielle engasjement med, og affektive svar på gatekunst og graffiti, i analysen av gatekunst og graffiti som en form for visuell dialog og i muligheten for en arkeologisk tilnærming til å forstå uavhengig offentlig kunst som ikke er oppdragsbasert.

Susan er redaktør for Nuart Journal, medredaktør for visuelle studier og visepresident for International Visual Sociology Association.