Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa i naturfagdidaktikk og Skolelaboratoriet i naturfag (uia.no/skolelab) er i stor grad overlappende både når det gjelder deltakere og prosjekter. Skolelaboratoriet er en møteplass mellom universitet og skole, og fungerer som en arena for mange av FoU-prosjektene vi jobber med. Vi samarbeider tett med lærere i praksisfeltet om utvikling og forskning på naturfaget i skolen, og innlemmer også lærerstudentene som medforskere i noen prosjekter. 

Forskningsgruppa jobber med å utforske naturfagdidaktiske problemstillinger. Vi er særlig opptatt av problemstillinger knyttet til naturvitenskapenes historie i undervisning og læring, utforskende arbeidsmåter i naturfag og bruk av varierte læringsarenaer ute og inne, digitale og fysiske. I noen prosjekter prøver vi ut en undervisningsbasert forskningstilnærming (e.g. Harland, 2016) som er en form for forskning i egen undervisning. Det innebærer at forskningen er en integrert del av undervisningen, og at den forskende tilnærmingen er felles for både elevene, studentene, lærerne og faglærerne som er involvert i prosjektene.

Gruppa har kontakt med og samarbeider med naturfagdidaktiske miljøer nasjonalt og internasjonalt, og er blant annet tilknyttet nasjonalt nettverk for naturfag i lærerutdanningen. Gruppa har månedlige møter hvor vi drøfter aktuelle saker og forskningsprosjekter med hverandre. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å delta i forskningsgruppa.

Prosjekter

Pågående prosjekter:

Selvkjørende lærerstudenter. (2021 -2022). Et FoU -prosjekt finansiert med midler fra Program for utdanningskvalitet (PRUK) 2021. Ledes av Helen Suzanne Palmer.

Vurdering og utvikling av kompetanser i utforskende læring i naturfag i GLU 5-10. (2022 -2023). Et FoU -prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen. Ledes av Jorunn Larsen.

Studentaktiv læring i lærerutdanningen/ STALU. (2021 -2023) Et tverrfaglig FoU -prosjekt i lærerutdanningen finansiert av DIKU. https://stalu.uia.no/  Delprosjektet i naturfag og samfunnsfag ledes av Anne Lien og Irene Trysnes.

Kjemi i det fri (2019-2021). Et delprosjekt i ProDiG: https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig. Delprosjektet ledes av Monica Lian Svendsen, og det er etablert et samarbeid med Mediesenteret (v/Mauricio Cifuentes) og prof. Nils Buchholtz ved Universitetet i Köln. 

"Skoleenga" - et mangfoldig læringsrom. (2018 - 2023). Prosjektet gjennomføres som et phd-prosjekt med tittelen: Exploring living nature. Modes of observation history, teaching and learning. A phenomenological approach. (Anne Lien) og som en del av en postdoktor-stilling (Anne Vegusdal).

Skolelaboratoriet i naturfag - En møteplass mellom skole og universitet (2017-    ) Skolelaboratoriet har sin egen nettside: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet. Prosjektet ledes av Anne Vegusdal.

Gjennomførte prosjekter:

Studentaktiv læring i naturfag i GLU. 2020 -2021. Et FoU -prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen. Ledet av Anne Lien og Anne Vegusdal.

Historiebasert undervisning i naturfag (høst 2015 - vår 2017). Et FoU -prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen og Fakultet for teknologi og realfag. Det foreligger en sluttrapport som beskriver erfaringer og resultater av prosjektet.

"Show-me"naturfag (høst 2015 - høst 2016). Et FoU-prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen, UiA. Det foreligger en sluttrapport som beskriver erfaringer og resultater av prosjektet.

Publikasjoner

  • Renstrøm, Reidun (2020). Innføring i fysikk. ISBN: 978-82-15-02571-1. Universitetsforlaget. s 658.
  • Saure, Heidi Iren; Bomark, Nils-Erik; Svendsen, Monica Lian (2021). Modeller i kjemiundervisning- et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring. Nordic Studies in Science Education. ISSN: 1504-4556. 17 (2). s 181 - 205. doi:10.5617/nordina.8363.
  • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. ISBN: 978-82-02-62335-7. Cappelen Damm Akademisk. s 452.
  • Lien, A. (2019). Modes of Observation. Historical cases for Science Teacher Education. Paper presented at the 15th International Conference "History, Philosophy, and Science Teaching". Re-introducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, Thessaloniki, Greece.
  • Bomark, Nils-Erik (2017). Teaching particle physics to high school teachers. Proceedings of Science (PoS). ISSN: 1824-8039. 314 (819). doi:10.22323/1.314.0819.
  • Nilsen, Hans Kristian; Vegusdal, Anne (2017). Mathematics at the enterprise: Industry, university and school working together to facilitate learning. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). ISBN: 978-1-873769-73-7. European Society for Research in Mathematics Education. Thematic Working Group 10. s 1537 - 1544.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Ragnar Glendrange. Lektor Tangen videregående skole. E-post: ragnar.glendrange@tangen.vgs.no

Marianne Huseby Andersen.  Lærer Fagerholt skole, mellomtrinnet. E-post: marianne.husebye.andersen@uia.no 

Leder for gruppen