Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vi samarbeider med NORSK KATAPULTSENTER "Future Materials"

https://www.futurematerials.no/

Forskningsgruppen forsker på materialer som anvendes i energiteknologi. Vi legger særlig vekt på forskning knyttet til bærekraftig utvikling. Materialer som anvendes i teknologi for fornybar energiproduksjon er vårt hovedfokus. Hovedområdene er:

 • Termoelektriske materialer. Disse materialene kan omdanne to forskjellige temperatursoner til elektrisk energi. 
 • Brenselceller. Brenselceller produserer elektrisk energi ved kjemiske reaksjoner, for eksempel omvandling av hydrogen til vanndamp.
 • Solceller. Omvandler sollys til elektrisk energi.

Termoelektrisk generator utviklet av våre studenter.

Laboratorieutstyr for å måle solcellers effektivitet.

Typiske prosjekter

 • Fuel cells – Solid Oxide, PEM and Alkaline – focus on cell testing and new materials.
 • Thermoelectrics – focus on materials testing, degradation and electrical measurements.
 • High temperature material synthesis – Titanium metal, novel conducting oxides, polymer membranes.
 • Metallurgical Scale up – in collaboration with NORCE.
 • Theoretical studies of new solar cell concepts.
 • Cooperation with REC SOLAR Norway on improving commercial solar cell technology. 
 • Member of the SuSolTec FME program http://susoltech.no/

Vi har nå et nytt nett-tilknyttet forskningsanlegg på J-bygget i Grimstad! Bak disse panelene er det konstruert en rack hvor solceller skal installeres for individuell monitorering.

Prosjekter under planlegging

 • Nytt takareal på J-bygg dedikert til utendørslaboratorium. Under utvikling.
 • Nytt scanning elektronmikroskop, Jeol JSM-7200F, installert februar 2018.

Forskningssamarbeid

We are a member of the research cluster SuSolTec http://susoltech.no/. The Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology which is a cooperation between industry, universities and research institutions.

- - - 

Research Partners in several research fields:

 • University of Oslo
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Elkem
 • REC Solar
 • EPFL, Lausanne
 • Imperial College, London
 • European Space Agency
 • Scatec
 • NORCE
 • University of Aarhus
 • Ioffe Institute, St. Petersburg
 • University of New South Wales, Sydney
 • Future Materials. Norwegian Catapult Centre.
 • Fraunhofer ISE.