0
Jump to main content
 
Office hours:
Etter avtale. Send meg epost

Scientific publications

 • Kroken, Randi (2018). Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. ISBN: 978-82-15-03068-5. Universitetsforlaget. s 167.
 • Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. ISBN: 978-82-05-49269-1. Gyldendal Akademisk. s 171.
 • Kroken, Randi (2015). Ansvar i barnevern Om handlingsrom i den kommunale barneverntjenesten. ISBN: 9788205483071. Gyldendal Akademisk. s 118.
 • Vike, Halvard; Bakken, Runar; Haukelien, Heidi; Kroken, Randi; Brinchmann, Arne (2002). Maktens samvittighet : om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. ISBN: 8205306451. Gyldendal Akademisk. s 240.
 • Kroken, Randi (2021). Skal forglemegeien glemmes fordi den går i ett med himmelen.
 • Kroken, Randi (2021). Gode menneske.
 • Kroken, Randi (2020). I tvende sinn.
 • Kroken, Randi (2020). Kunsten å vera i livet.
 • Kroken, Randi (2020). Følelse av fellesskap.
 • Kroken, Randi (2020). Til forsvar for vår velferd.
 • Kroken, Randi (2019). SUBTLE DIFFERENCES AND SUSTAINABLE APPROACHES IN SOCIAL WORK. October the 17th 2019 14.30 p.m. Dipartimento di Scienze Politiche Corso di Sistemi di Welfare Comparati Universita di Pisa.
 • Kroken, Randi (2019). How can ecological understanding and narrative imagination be a source to enhance the quality of social work education?.

Last changed: 22.08.2019 12:08