0
Jump to main content

Kari-Mette Walmann Hidle

Associate Professor

Associate Professor, Social studies, Ph.d.

 
Office:
H3012 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle holds a Phd in religion, ethics and society from the University of Agder, and she is associate professor in social studies didactics.

Her research focuses on edcuational issues within social studies. Human Rights Education, identity, belonging, affiliation and diversity is amongst her key interests.

 

 

Scientific publications

 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag: En analyse av kontinuitet og progresjon i planverket forsmåskole og barnehage. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.8788.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 78 - 88.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 85 - 97.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2021). ”Formalistisk obskurantisme”? Forsøk på dechiffrering av læreplanen i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 11 (3). s 24 - 50.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
 • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
 • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Sæther, Elin (2022). Sustainability in social studies education: What does it mean to educate for the future?.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Hvilken kunnskap og kompetanse trenger "barnehagelektorene"?.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Sæther, Elin (2022). Global policy in national curriculum - a case study of the didactisation of UN efforts to shape a better world for all into social studies education in Norway.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Felles oppgaveforståelse? – om utvikling av tolkningsfelleskap for vurdering for master i GLU.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Sæther, Elin (2022). Sustainability and other good purposes in social studies education: What does it mean to educate for the future?.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Hva betyr det at masteroppgaven skal være profesjonsrettet og ha et fagdidaktisk innhold?.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Å sette masterkompetanse i barnehagen på agendaen.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Barnehagens arbeid med fagområdet Nærmiljø og samfunn og erfaringer som er relevante for samfunnsfag.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Forskning på barnehagens innhold: Mixed methods – strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt.

Last changed: 26.01.2022 16:01