0
Jump to main content
 
Office:
E2059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Karsrud, Fridunn Tørå (2018). Smørbukksodd og andre delikatesser. Om matens betydning i myter, folkeeventyr og fantasy. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 109 - 124.
 • Karsrud, Fridunn Tørå; Norstrand, Anne Wangensten (2017). Muntlig fortellingsdidaktikk i et lærende praksisfellesskap. Barn. ISSN: 0800-1669. 35 (4). s 37 - 51. doi:10.5324/barn.v35i4.3686.
 • Norstrand, Anne Wangensten; Karsrud, Fridunn Tørå (2016). "Det er historier bak hver sving". Arbeid med stedsfortellinger i barnehagen. Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. ISBN: 9788215026299. Universitetsforlaget. 5. s 102 - 125.
 • Norstrand, Anne Wangensten; Karsrud, Fridunn Tørå (2014). Sted, fortelling og literacy : om sammenhengen mellom sted, kultur og barns læring og språkutvikling. Barn. ISSN: 0800-1669. (2). s 51 - 69. doi:10.5324/barn.v32i2.3485.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2014). Muntlig fortelling i barnehagen.En vei til danning, livsmot og literacy.. ISBN: 978-82-02-40038-5. Cappelen Damm Akademisk. s 160.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2010). Muntlig fortelling i norskfaget: en vei til tekst- og tolkningskompetanse. ISBN: 9788202326951. Cappelen Damm Akademisk. s 143.
 • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå; Anne Gerd Grimsby, Haarr (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 2.
 • Grimsby Haarr, Anne Gerd; Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 1.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). " Lesing på UIA".
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). " Men gjennom din sjel skal det gå et sverd".
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). "Fortell for meg!".
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). "Muntlig fortelling. En sareptas krukke for religionslærere.".
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). "Kongen med eselørene". Eventyrfortelling.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). Muntlig fortelling i skolen - teori og praksis.

Last changed: 26.04.2021 13:04