Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Carl Christian Bachke

Professor

 
Office:
C5026 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Office hours:
8 a.m - 4 p.m.

Background and civil status: B. 1952; grew up on a farm near Fevik in Grimstad municipality; married to Astrid since 1972; we have one son born 1982; dwell at Bjorbekk in Arendal municipality; fond of antiquities and member of a Christian church.

Education:Primary school 1966; senior secondary school 1971; teacher training certificate 1974; higher degree in education + 90 ects in history at University of Oslo 1979; developmental studies from University of Uppsala Sweden 1998.

Experiences:Teacher for pupils with intellectual disability 1978-93; educational officer and counselor in charge of (a) developing the school system of a region in Southern Sudan (1983-85), and (b) training of teachers in special needs education in Tanzania (1997-99); part time consultant on a health project in India (1988-93); lecturer at University of Agder (1993-2014), in particular teaching counseling, social education and special needs education; associate professor in 2003, and professor in 2012 in counseling and special needs education. Deputy headmaster (1988-93) and study unit leader of social education for 4 years (2004-2007).

Projects

Research and publications:Many articles and book reviews in the Annual book of the Counseling Network of Agder, including many years as editor in charge (1996-2014); articles in the Norwegian journals “Spesialpedagogikk” (1994, 2002. 2006, 2011), “Skolepepsykologi” (1988); an article on naming of the diagnosis intellectual disability inScandinavian Journal of Disability (2012) and a Latvian journal (2013); papers about the inclusion concept in a book published by Rezekne Augstskola, Latvia (2006-2011); article/book chapter about the reflection concept and counseling (2012-2013); many book reviews in various Norwegian journals (1993-2013).; and article about parents’ positive experiences with inclusion of their offspring with intellectual disability,Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment(2013).

Present projects:(1) Research on service co-operation to people affected by both intellectual disability and mental disorders; (2) research on men in the profession of social education; (3) generating a description of social education for a Norwegian encyclopedia; and (4) transforming the annual book of the Counseling Network to an electronic journal

Scientific publications

 • Bachke, Carl Christian (2022). COLLABORATORY COMMITMENT DERIVED FROM PROFESSIONALS’ EXPERIENCES WITH COOPERATION ACROSS SERVICE-LEVELS. Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education. ISSN: 1691-5887. (1). s 605 - 619.
 • Sætra, Mette K Ragnhildstveit; Melby, Kristian Leonard; Safari, Mugula Chris; Bachke, Carl Christian (2022). «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN: 2535-3047. 7doi:10.15845/ntvp.v7i1.3413.
 • Melby, Kristian Leonard; Bachke, Carl Christian (2021). På jakt etter samarbeidets kjernekjennetegn. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 127 - 142.
 • Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W. (2020). En annen kompetanse? Den norske dosenten i et kriterie- og kompetanseperspektiv. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 35.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten; Brodtkorb, Kari; Thorød, Anne Brita (2020). Fasilitering av opprykksprosessen: Veiledningsformer og erfaringer (Kapittel 13, s.253-270). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Planlegging, gjennomføring og evaluering av en seminarrekke for dosentkandidater (Kapittel 12, s.235-252). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). På bakrommet til sakkyndige bedømmelsesutvalg. En kamp om å fortolke kriteriene (Kapittel 15, s.281-302). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bachke, Carl Christian; Melby, Kristian Leonard; Nilsen, Geir Sigmund (2019). Is putting users first an organisational key to success in cross-professional cooperation? An interview study about cooperation between service units to people affected by both intellectual disability and mental illness.. Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education. ISSN: 1691-5887. 3s 29 - 50. doi:10.17770/sie2019vol3.3795.
 • Bachke, Carl Christian; Haugland, Siri Håvås (2019). Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. doi:10.18261/issn.2464-3076-2019-02-01.
 • Bachke, Carl Christian; Larsen, Inger Beate (2017). Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (2). doi:10.7557/14.4213.
 • Hollup, Oddvar; Henriksen, Fred Tore; Bachke, Carl Christian (2017). Hva kjennetegner menn og deres inntreden i vernepleieryrket? - en studie av menns motivasjon og veier inn i utdanning og yrke. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 10 (1). s 29 - 42.
 • Thomassen, Geir; Bachke, Carl Christian (2016). FORMER PUPILS’ EXPERIENCED MENTAL HEALTH (MH) AND QUALITY OF LIFE (QOL) SOME YEARS AFTER COMPLETION OF ADAPTED SECONDARY EDUCATION. Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education. ISSN: 1691-5887. (III). s 166 - 181. doi:10.17770/sie2016vol3.1435.
 • Bachke, Carl Christian (2015). "Individualized Education Plans: What Characterizes the Research?". Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education. ISSN: 1691-5887. 10 (3). s 31 - 44. doi:10.17770/sie2014vol3.389.
 • Bachke, Carl Christian (2013). "All terms have a negative appendix". Parents of offspring with intellectual disability (ID) and their experiences with naming this diagnosis - an interview study. Education reform in comprehensive school: Education content research and implementation problems. ISSN: 1691-5895. 1 (1). s 15 - 31. doi:10.17770/ercs2013.2167.
 • Hallandvik, Jan Erik; Hødnebø, Sigrid Melby; Bachke, Carl Christian (2013). Do we need a holiday policy for marginalised youth?. Working Paper series FVeP. ISSN: 2240-3272. (13).
 • Bachke, Carl Christian (2013). Donald Schöns refleksjonsbegrep. Teori, kritikk og anvendelse i veiledning. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 91 - 106.
 • Bachke, Carl Christian (2013). Which Factors do Parents of Offspring with Intellectual Disability Experience as Promoting Inclusive Education for their Children?. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. ISSN: 2292-2598. 1 (1). s 55 - 66. doi:10.6000/2292-2598.2013.01.01.7.
 • Bachke, Carl Christian (2012). Professionals' naming of intellectual disability, past and present practice and rationals. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 14 (1). s 56 - 73. doi:10.1080/15017419.2010.540826.
 • Bachke, Carl Christian; Hødnebø, Sigrid Melbye; Hallandvik, Jan Erik (2011). On the road towards a holiday-trip education for children (0 to 18 years). Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of Society. ISSN: 1691-5909. 2s 13 - 31.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Coaching - Hva - hvorfor - hvordan Bokmelding. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 141 - 145.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Fenomener i faglig veiledning Bokmelding. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 132 - 134.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Forord og Leder. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 1 - 8.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Fra følt behov og nysgjerrighet til veiledning i bakhodet. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 20 - 27.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Nyttige nettverk, i serien SUSESS PÅ JOBBEN Bokmelding. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 135 - 138.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Selvavsløring i klinisk veiledning Av Eva Feindler & Jennifer Padrone, New York, USA Del av et bokkapittel, litt fritt oversatt av Carl Chr. Bachke, etter tillatelse av rettighetsinnhaverne gjennom Eva Feindler. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 75 - 80.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Status for Veiledernettverket i Agder. Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 150 - 153.
 • Bachke, Carl Christian (2010). Veiledning av nye lærere i skole og barnehage (Bokmelding). Årbok for Veiledernettverket. ISBN: 978-82-7117-677-8. Nettverket. faglig_bok_institusjon. s 127 - 129.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Forord og leder. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 1 - 7.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Frågor vid handledning, coaching, gruppeutveckling. Bokmelding. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 109 - 111.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Handledning inom behandlande yrken. Bokmelding Supervision in Helping Professions, av Peter hawkins og Robin Shohet (2008). Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 112 - 114.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Status for Veiledernettverket i Agder. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 131 - 133.
 • Hallandvik, Jan-Erik; Hødnebø, Sigrid Melbye; Bachke, Carl Christian (2009). Trenger vi en feriepolitikk for utsatt ungdom? Kommunale saksbehandleres håndtering og vurdering av feriestøtte. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN: 1502-7759. 9 (2). s 45 - 62.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Veiledning for førskolelærere Bokmelding. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 118 - 120.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Bokmelding. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 115 - 117.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Veiledning mer enn ord... Bokmelding. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 125 - 127.
 • Bachke, Carl Christian (2009). Via Vejledning, 2004-2009, 50 artikler om uddannelses- og erhvervsvejledning. Bokmelding. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 128 - 130.
 • Bachke, Carl Christian (2008). "Det er vanskelig med de spørsmåla!" Veiledning og åpne spørsmål. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 45 - 58.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Counselling Skill - bokmelding. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 107 - 109.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Forord - Leder. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 14 - 6.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis - bokmelding. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 104 - 106.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Praksisveiledning i lærerutdanningen - bokmelding En didaktisk veieldningsstrategi, 2.utg. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 114 - 116.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Status for Veiledernettverket i Agder. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 123 - 125.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Utvikling av relasjonskompetanse - bokmelding Nøkler til forståelse og rom for læring. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 111 - 113.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Veilederopplæring og mikroferdighetstrening: Fruktbart eller farlig. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 13 - 18.
 • Bachke, Carl Christian (2008). Veiledning i pedagogisk arbeid - bokmelding "En antologi". Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 117 - 119.
 • Bachke, Carl Christian; Quarles van Ufford, Janneke (2008). Veiledningslogger i første praksis: Typiske temaer og yrkessosialiseringsmålere?. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 59 - 75.
 • Bachke, Carl Christian (2007). "Jeg skriver for å forstå og for å bli forstått" Skriftlige veiledningsgrunnlag: Hva, hvorfor og hvordan. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 67.
 • Bachke, Carl Christian; Hødnebø, Sigrid Melbye (2007). Dramatisering av utfordrende situasjoner for veiledere (bokmelding) Til bruk i studiet "Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige". Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 92 - 94.
 • Bachke, Carl Christian (2007). Forord og Leder. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 14 - 5.
 • Bachke, Carl Christian; Høigilt, Anne Margrethe; sundsli, Kari (2007). Kan en gjøre 'veiledningsrommet' for trangt? Likheter, forskjeller og gjensidig berikelse? En intervjustudie om veiledning og sjelesorg. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 75 - 82.
 • Bachke, Carl Christian (2007). Kommunikasjon i relasjoner, samhandling, konfliktløsning og etikk(Bokmelding). Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 89 - 91.
 • Bachke, Carl Christian; Mathisen, Petter (2007). Nettopp et nettverk: Om å gå på tre og et halvt bein Veiledernettverkets tilblivelse og utvikling. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 6 - 14.
 • Bachke, Carl Christian (2007). Profesjonell utvikling og faglig veiledning (bokmelding) Et fellesfaglig perspektiv. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 100 - 102.
 • Bachke, Carl Christian (2007). Refleksjonshåndboken (bokmelding). Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 97 - 99.
 • Bachke, Carl Christian (2007). Status for Veiledernettverket i Agder. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 109 - 111.
 • Bachke, Carl Christian (2007). Veiledning og oppgaveprosess (bokmelding) Metode og oppgaveskriving for studenter. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 103 - 105.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Bokmelding: Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes 2. utgave av Morten Emil Bergs bok. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 110 - 112.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Bokmelding: Løsningsfokusert coaching. Boka er skrevet av Gry Espedal, trond Andersen og Tove Svendsen. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 113 - 115.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Bokmelding: Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner Viktige ferdigheter for coacher, veiledere og terapeuter. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 120 - 122.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Forord, innholdsfortegnelse og leder. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 1 - 6.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå Bokmelding av utgivelse med samme tittel, skrevet av Olga Dysthe og Akylina Samara. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 107 - 109.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Hva er veiledning? What is counselling?. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 61 - 65.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Utviklingshemming: betegnelser i endring i Norden? en litteraturstudie i et terminolgisk villnis En litteraturstudie i et terminologisk villnis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 71 (6). s 18 - 28.
 • Bachke, Carl Christian (2006). VIKTIGE BUDSKAP PÅ VEILEDERNETTVERKETS ÅRSKONFERANSE 2006 En deltakers innsagn basert på foredragsholders utsagn. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 16 - 17.
 • Bachke, Carl Christian (2006). Vejledning og intimitetstyranniet Bokmelding av delkapittel skrevet av Tone Saugstad, 2004. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 102 - 104.
 • Bachke, Carl Christian (2002). BOKMELDING: Vor fælles viden. Kollegavejledning som metode til udvikling af undervisning ved højere læreanstalter. Av Per Lauvås og Camilla Rump. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (4). s 357 - 360.
 • Bachke, Carl Christian (2002). Intelligensbegrepets mangfoldighet og spesialpedagogikken. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 67 (9). s 4 - 14.
 • Bachke, Carl Christian (2002). Muligheter for alle? BOKOMTALE av: Spesialpedagogiske arbeidsmåter. Av Jorun Buli Holmberg og Solveig Alma Halaas Lyster. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 67 (1). s 38 - 39.
 • Bachke, Carl Christian; Sævareid, Hans Inge (2002). Public or Private Curative Care? A Study of Users' Preferences in Urban Tanzania. ?. 14 (1). s 1 - 21.
 • Bachke, Carl Chr. (2000). Veiledningsbegrepet - hvordan tolkes og anvendes det i veiledningslitteraturen?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 84 (02.mar). s 139 - 150.
 • Bachke, Carl Christian (2020). Del II Veien til dosent - seks beretninger (I Å satse på dosenter). ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 3.
 • Bachke, Carl Christian (2020). Kapitel 3 Fakta, frustrasjoner og forbedringspotensialer. En undersøkelse av dagens norske dosentstilling. (I Å satse på dosenter). ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 19.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Kapitel 2 Den norske dosenten i et historisk og komparativt perspektiv (I Å satse på dosenter). ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 20.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid, Del I Den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FOU-teoretisk perspektiv. ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 1.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Introduksjon Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 8.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. s 321.
 • Bachke, Carl Christian; Quarles Van Ufford, Johanna Wilhelmina; Kvammen, Mette Fløystad (2012). Årbok for Veiledernettverket i Agder 2012. ISBN: 978-82-7117-720-1. Veiledernettverket i Agder, Universitetet i Agder. s 110.
 • Dalehefte, Inger Marie; Ask, Anne Merete Selvik; Bachke, Carl Christian (2023). Hva slags dokumentasjon legges ved i opprykkssøknader til dosent og førstelektor? Hvilke kompetanser representerer søknadene? Foreløpige funn..
 • Dalehefte, Inger Marie; Ask, Anne Merete Selvik; Bachke, Carl Christian (2022). Hva kjennetegner karriereveien til dosent? Foreløpige funn fra pågående forskning om dosenter og førstelektorer.
 • Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W.; Dalehefte, Inger Marie (2021). Podcast: Er den norske dosentstillingen unik?.

Research groups

Last changed: 15.01.2019 09:01