0
Hopp til hovedinnhold

Gå til timeplan

Vis alle ansatte

Nyheter

Kortnytt

Åpner forskningssenter i spes.ped

1. oktober blir det nye Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) lansert.

Dette er en langsiktig satsing som skal styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Lanseringen skjer som et fysisk/digitalt møte fredag 1. oktober klokka 12:00 – 14:00 ved UiO. Meld deg på fra invitasjonssiden

SpedAims er plassert ved UiO, men Universitetet i Agder er med som en av fem samarbeidspartnere. Professor David Lansing Cameron er UiAs representant i senterets styre.

Fem spesialpedagogiske miljøer i Norge har fått 32 millioner fra Forskningsrådet. Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert spesialpedagogisk praksis i skole og barnehage.

Senteret ledes av Monica Melby-Lervåg og Øistein Anmarkrud fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet.

Les mer på SpedAims nettssted.

UiA-forsker med i Akademiet for yngre forskere

Professor Tobias Otterbring er tatt opp som nytt medlem i Akademiet for yngre forskere (AYF). Det er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, og en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Medlemskapet varer i fire år, og er for forskere under 38 år som har markert seg aktivt innenfor sitt fagfelt. Professor Otterbring er tilknyttet Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved UiA, og forsker på forbrukerpsykologi. 

– Jeg brenner for forskningsformidling og spørsmål om akademisk frihet, så jeg vil jobbe hardt for å fortsette akademiets viktige arbeid med disse sentrale byggesteinene for et velfungerende akademia, sier Otterbring i en pressemelding fra AYF.
Tidligere i sommer fikk Otterbrings forskning stor oppmerksomhet, blant annet av NRK: https://www.nrk.no/sorlandet/ny-forskning-viser-at-vi-blir-mer-attraktive-jo-lenger-vi-er-pa-bar-1.15521778 

UiA-professor i ekspertgruppe om digital læring

Professor Einar Duenger Bøhn er en av seks deltakere i en tverrfaglig gruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringen. Målet er bedre læring for elever og studenter. Gruppen er nedsatt av regjeringen, og ledes av professor Marte Blikstad-Balas fra Universitetet i Oslo. Les mer i Khrono.

Seunn Smith-Tønnessen i finansieringsutvalg for UH-sektoren

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen er utpekt som medlem av et utvalg som  skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge.

Kunnskapsdepartementet informerer om dette i en pressemelding 9. september.

Finansieringen av universiteter og høyskoler har vært en verkebyll i lang tid, der skillet går mellom "de gamle" og "de nye". De "gamle" er da UiO, UiB, NTNU og UiT, med NMBU i en slags assosiert rolle. De "nye" var i første rekke UiS, UiA og Nord universitet, siden er OsloMet og USN hektet på.

Finansieringen er komplisert, men det var først og fremst elementer i den såkalte basis-finansieringen som var stridstema fra starten da de nye universitetene ble godkjent. Da kampgnyet var på sitt sterkeste hevdet de nye universitetene at de fremdeles ble finansiert som høyskoler, mens de gamle sto beinhardt på det som ble oppfattet som høyst urettferdig.

De siste årene har striden ikke vært fullt så skarp i kantene - og nå skal altså et utvalg "med mye innsikt og kompetanse fra forsknings- og høyere utdanningssektoren og annen relevant erfaring knyttet til blant annet arbeidslivets kunnskaps- og kompetansebehov", som Kunnskapsdepartementet skriver - gå gjennom finansieringen fra A til Å.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding, med mandatet for utvalget.

Se også artikkel i KhronoDe skal se på finansiering av universiteter og høgskoler 

UiA-artikler lest over 2 millioner ganger på Store norske leksikon

Universitetet i Agder driver utstrakt formidlingsarbeid gjennom Store norske leksikon. 24 fagansvarlige og fagmedarbeidere er tilknyttet universitetet, og disse har ansvar for rundt 2700 artikler.

Det siste året er disse artiklene lest til sammen 2 105 798 ganger. De tre mest leste er:

Til sammen har UiA ansvar for 1,6 prosent av artiklene i leksikonet.

7 millioner til aula og klasserom

UiA får syv millioner kroner fra Regjeringen til å oppgradere bygg.

- Det er vi fornøyd med, sier teamleder for campusutvikling og byggsikkerhet ved UiA, Paal Kulien. UiA hadde seks prosjekter inne til vurdering, og fikk tilslag på de to største. 

To av millionene vil gå til å slå sammen fire klasserom i B-bygget på Campus Kristiansand. Ut av dette kommer to topp moderne og fleksible undervisningsrom som blir tilpasset fremtidens undervisningsformer.

- Det største prosjektet til fem millioner vil bli brukt til oppgradering av Clara Holsts auditorium - aulaen i Sigrid Undsets hus. Her samarbeider vi med PULS, og har tanker om bygge videre på ideene bak R2-læringsarenaen ved NTNU, sier Kulien.

Prosjektene som ikke fikk finansiering i denne runden er på Campus Grimstad, og mindre kostbare, slik at de vil bli sett på for eventuelt å bli finansiert med UiAs egne midler. Men her er ingen beslutninger tatt.