Studentar i forskingsprosjekt - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Om ordninga

Studentar i forskingsprosjekt er ei intern støtteordning med mål om å stimulere fleire studentar til å delta aktivt i forskingsprosjekt, og få fleire forskingsprosjekt til å engasjere studentar. Støtteordninga vil vere gjeldande i 2016, med søknadsfrist innan 1. oktober 2016. Studentaktiviteten skal vere avslutta innan 31.12.16.

Å involvere fleire studentar i forskingsprosjekt vil kunne gje vinningar på mange nivå, både ved å heve studentars kunnskap om forsking generelt og kjennskap til forsking ved UiA spesielt, ved å forbetre støtta i forskingsprosjekt, samt lettare rekruttere gode studentar til vidare forskingskarriere.

Støtta skal berre nyttast til kostnader relatert til studenten, som for eksempel reisekostnader, løn eller liknande.

Send studiet på mail