Hopp til hovedinnhold

Gå til timeplan

Vis alle ansatte

Siste nytt

Universitetet i Agder er både skuffet og noe overrasket over regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er positivt at regjeringen foreslår at UiA skal få en større andel nye stipendiater i 2016, men regjeringen gjør for øvrig ingenting for å utjevne de ulike konkurransevilkårene i sektoren. 

Følger du UiAs Snapchat-konto uiagder, kan du nå få et innblikk i våre utvekslingsstudenters hverdag.

I forrige uke ble studenter og ansatte ved UiA utsatt for ”phishing”, et målrettet forsøk på å stjele passord. 

Campus Kristiansand
Undervisning
Studenter
Campus Grimstad
Studenter i auditorium
Bibliotek

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

Share study by email