Robin André Rolfhamre - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Robin André Rolfhamre

Førsteamanuensis

førsteamanuensis i klassisk musikk, m.mus., ph.d.

E-post:
robin.rolfhamre@uia.no
Telefon:
38 14 24 07
Mobil:
974 05 965
Kontor:
G2007 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
Nettside:
http://www.rolfhamre.com
Avdeling:
Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk

Bakgrunn

Robin Rolfhamre (m.mus., ph.d.) er født i Sverige i april 1986 og har en doktorgrad i 1600-tallsmusikk (veiledere: prof. Per Kjetil Farstad og prof. Michael Rauhut). Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder der han blant annet underviser i lutt- og gitarinstrumenter, og vitenskapelig metode. Han har mottatt en rekke stipendier og utmerkelser, inkludert Agder vitenskapsakademis forskningspris for yngre forskere, Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend, og Statens kunstnerstipend. Rolfhamre har publisert artikler i internasjonale, fagfellevurderte forskningstidskrifter og er sjefredaktør for Norsk tidsskrift for musikkforskningog Skriftserie for klassisk gitar. Han har dessuten deltatt på et flertall plateprosjekter og har konsertert i flere Europeiske land med internasjonale artister. Rolfhamre er i tillegg aktiv som dirigent og komponist og han har tidligere vært engasjert som dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløyteensemble. Han er involvert i et antall prosjekter og organisasjoner som for eksempel Early Modern Research Group og Kunst i konteksts forskningsgruppe Kunst og musikalsk kommunikasjon. Som både utøvende musiker og forsker har han tre hovedsakelige fokusområder:

 1. ‘Improvisasjon og ornamentering fra c. 1000–1700: utvinne pedagogiske modeller for improvisasjon og ornamentering’

 2. ‘Fremføringspraksis sett utifra et pragmatisk, ikke-musealt og mellommenneskelige perspektiv med fokus på emosjonell kommunikasjon’

 3. ‘Gråsonene mellom tidligmusikk og folkemusikk (feks. musica popolare, musique populaire og orientalsk tradisjonsmusikk’

Rolfhamre er en Pyramid Historical Strings Artist og han spiller Lauri Niskanen instrumenter.

CV [klikk her]

Redaksjonelt arbeid:

Chief Editor, NTM online (Norwegian Journal of Musicology Online), 2016–2018.

Editorial Board Member, Studia Musicologica Norvegica, 2015–2018.

Editor, Skriftserie for Klassisk Gitar 2015–2017.

Peer Reviewer, Journal of Artistic Research (JAR), 2016–

Finansiering, stipender og priser

Priser og stipender

2016 Agder Vitenskapsakademis Forskningspris for Yngre Forskere, 10 000 NOK og et diplom.

2016 Norsk Kulturråds Kunstnerstipend (Diversestipend), 15 000 NOK.

2015 Vest-Agder Fylkeskommunes kunstnerstipend, 40 000 NOK.

2015 Jeg var en av seks nominerte til Sparebanken Sør’s Musikkpris, 75 000 NOK.

2003 Kungliga Musikaliska Akademins ungdomsstipendium, 3 000 SEK.

2003 Lions Österhaninge Kulturstipendium.

2002 Lilla Jörgen Rörby Stipendiet.

2001 Haninge Kulturstipendium, 3 000 SEK

Reisestøtte

2015 Reisestøtte fra Noroff University College: Presentasjon av paper under Seventeenth Nordic Musicological Congress, University of Aalborg, 7 960 NOK.

2015 Reisestøtte fra Noroff University College: Deltakelse på et forskningsseminar i Fevik. 6 090 NOK.

2014 Reisestøtte fra Universitetet i Agder: Presentasjon av paper under Medieval and Renaissance Music Conference, University of Birmingham, UK. 10 617 NOK.

2014 Reisestøtte fra Universitetet i Agder: Deltakelse under Opera-seminar i Tarquinia, Italia. 3 417 NOK plus full diett.

Bibliografi

Doktoravhandling

Rolfhamre, R. (2014).The popular lute: an investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700. (PhD) Faculty of Fine Arts, University of Agder

Bøker og oppgaver

Rolfhamre, R. (2010).French Baroque lute music from 1650-1700: A study of the art of playing the lute. Germany: VDM Verlag Dr. Müller

Rolfhamre, R. (2010).French Baroque lute music from 1650-1700. (Mmus diss.) Norway: Faculty of Fine Arts, University of Agder

Artikler

Rolfhamre, R. (2017). Lutmusik som berättar — tankar efter en doktorsavhandling. To be published in Gitarr & luta.

Rolfhamre, R. (2017). Thank you speech upon receiving Agder Academy of Sciences and Letters’ Research Prize for Young Researchers. To be published in Agder Vitenskapsakademi Årbok 2017 

Rolfhamre, R. (2017). The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music. Article to be published in Musical Times. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2016).Embellishing lute music:Using the Renaissance Italianpassaggipractice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the Baroque style.Danish Musicology Online, Special Edition: 17th Nordic Musicological Congress, pp. 119–138. Invited article. URL: http://www.danishmusicologyonline.dk/arkiv/arkiv_dmo/dmo_saernummer_2016/dmo_saernummer_2016_NMC_12.pdf

Rolfhamre, R. (2016, 26 September) Vi må belønne institusjonene som driver med kunstnerisk forskning. Forskning.no. Feature story. URL: http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/09/vi-ma-belonne-institusjonene-som-driver-med-kunstnerisk-forskning

Rolfhamre, R. (2016). Glem den høyverdige musikken.Agderpostenn, Friday 23 September 2016, p. 19. Feature story.

Rolfhamre, R. (2016). A case study of the colascione from an idiomatics perspective. Lutezine, no. 120, pp. 52–63.

Rolfhamre, R. (2015). Baroque-lute-scales: a supplement to the Lernui-methodology. Lutezine, no. 114, pp. 33-47.

Rolfhamre, R. (2015). Lernui: CAGED transcribed for an efficient, easy three-chord-system for advanced play and improvisation on the baroque-lute.Lutezine, no. 113, pp. 36-43.

Rolfhamre, R. (2014). Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound.Studia musicologica Norvegica 40, pp. 43-62. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2013). Compact Disc(losure): some thoughts on the synthesis of recording technology and baroque lute music research.Acta musicologica LXXXV/2, pp.245-256. Peer-reviewed.

Mathiesen, T. (2008).Johan Henrich Freithoff - Norges største barokkomponist?Musikkpedagogen (3); OMLF, pp 6-8.

Rolfhamre, R. (2004). Ur mörker kommer ljus: Liten gitarrakademi 2004, Ingesunds musikhögskola.Gitarr & Luta 37, no. 3, pp. 6-7

Rolfhamre, R. (2004). Att vara där.Gitarr & Luta 37, no. 1, p. 4 

Konferanser, seminarer, gjesteforelesinger og andre forskningspresentasjoner

Inviterte presentasjoner

Rolfhamre, Robin. (2016). Talentutvikingsprogrammet Unge musikere.Talentuviklingsworkshop. 2016-09-29, CoWorx, Kristiansand.

Rolfhamre, Robin. (2016). ‘Who am I?’ Individuality as focus in higher music education.Symposium:‘In Sync?: Music, teaching and learning in higher music education.’ 2016-08-31 – 2016-09-01 University of Agder and CEMPE/Norwegian Academy of Music, Kristiansand.

Rolfhamre, R. (2016). ‘Getting noticed: Strategies and thoughts on creating a name and finding your uniqueness as a musician.’ Public lecture, 2016-02-12, University of Agder, Norway.

Rolfhamre, R. (2016). ‘The language of sound.’Guest-lecture, Narrative course, 2016-01-18, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Approaching Early Modern music: Perspectives on lute music and craftsmanship.’ University of Agder’s Library’s Lecture Series. 2015-10-14. University of Agder, Norway. Invited speaker. Streamed through UiA TV (http://www.uia.no/student/live-streaming-fra-uia/uia-tv). Videorecording available through: http://cdnapi.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1484431/uiconf_id/28551341/entry_id/0_81bswsjd/embed/dynamic

Rolfhamre, R. (2015). ‘Lutes, music and the musician in a seventeenth-century-context.’ Music-history, Course MU-149, 2015-10-08, University of Agder, Norway. Invited speaker.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Artistic research and the unknown: Thoughts on researching performance-practice based on instruments.’ 2015-09-28.Ansgar University College and Theological Seminary (Ansgar Teologiske Høgskole), Norway. Invited speaker.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Science and interpretation’. Open guest-lecture, 2015-08-31, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Music business and copyright’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-03-09, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘What is sound?’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-03-03, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Sound and characters (ii): Group relations – from psychology to performativity’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-24, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Sound and characters (i): Creating an individual – from psychology to performativity’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-23, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Music in games’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-16, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Audio design’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-02, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Film-music-history’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2015-02-03, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2014). ‘French seventeenth century opera: The politics of a lute accompanist’. OPERA - The Multimodality of Opera: The Constitution, Development and Performance of Early Modern Opera. Seminar. 2014-05-04 - 2014-05-08, Biblioteca Comunale, Palazzo Bruschi-Falgari, Tarquina, Italy.

Rolfhamre, R. (2013). ‘What is sound?’ Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-10, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Music, sound and games: On creativity, balance and production’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-09, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Making sound matter: On sound-design, foley and music’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-03, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Film-music-history and reflections’. Guest-lecture, course:SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-02, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2012). ‘Some basic approaches to popular music analysis’. Teacher conference, 2012-05-09 - 2012-05-11, Noroff.

Rolfhamre, R. (2011). ‘Lute Music in Early Modern Europe’. EMRG Conference in Early Modern Studies, 2011-09-21 - 2011-09-23 University of Agder.

Andre presentasjoner

Rolfhamre, R. (2016). ‘Performing artistic research in Early Modern genres and to have an academic career as a lute scholar.’ Arts in contexts — in between practices Conference 2016-06-06 – 2016-06-08 University of Agder. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2016). ‘Concert introduction and perspectives on Early Music.’ Viatoribus (Basel) and Kristiansand Chathedral Choir, 31-03-2016, Kristiansand Cathedral.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Embellishing La Guitarre Royalle: on experimenting with the Italian passagi practice in Francisco Corbetta’s music.’Nordic Musicological Congress, 2015-08-11 - 2015-08-14, Aalborg University, Denmark. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2014). ‘Sexy ornaments: Can we tell gender from lute-tablatures?’ Medieval and Renaissance music conference, 2014-07-03 - 2014-07-06 University of Birmingham, UK. Peer-reviewed.

Andre konferanse-, seminar- og symposium-aktiviteter

Panelist. ‘The portfolio musician’ (2016). Symposium:‘In Sync?: Music, teaching and learning in higher music education.’ 2016-08-31 – 2016-09-01 University of Agder and CEMPE/Norwegian Academy of Music, Kristiansand.Rolfhamre, R. (2016). ‘Translating the Early Modern musician: From historical past to contemporary practice and practise.’ 2016-08-17, Academic year’s opening event, University of Agder. Invited speaker.

Rolfhamre, R. Moderator:Kullberg, J. ‘Dialogical Composition’ (2015). Artistic Research Forum 2015, 2015-10-20, University of Agder.

Forskningsinteresser

Early Modern and Medieval studies, Artistic Research, Critical Musicology, Lute instruments, Psychology, Inter-disciplinary Studies, Cultural studies, Technology, Perception.

Diskografi

Robin Rolfhamre.Cantigas de Santa Maria | Alfonso X (1221–1248) (EMK – EMK027) 2016, CD/online.

Robin Rolfhamre, Therese Winther Hagir, Roy Tommy Eriksen.Io e lei (EMK – EMK022) 2015, CD/Online.

Maria Njerve Borgenvik. Unclear. ‘Manjobo’, 2014. SoundCloud, online single, https://soundcloud.com/maria-njerve-borgenvik/unclear(accessed 3 June 2015)

Robin Rolfhamre.Robot Pop (Rolfhamre Productions/Distrokid -UPC: 840090030859) 2014, online EP

Guillemots.Hello Land (The state51Conspiracy - CON150CD) 2012, CD/online

Norwegian flute ensemble.From Norway(EMK - EMK014) 2012, CD/online

Sjung hjerte.Sjung Hjerte(Sjung Hjerte - SH01) 2010, CD

Robin Rolfhamre.Baroque Lute Music(Rolfhamre Productions - RPCD 001) 2009, CD/online

Reaching out(University of Agder - UiA0901) 2009, CD

Lycka är glädje, Glädje är musik(Haninge Kommunala Musikskola) 2006, CD

Videografi (ekskludert YouTube)

Landmark, K. and Tellefsen, O. (2016)Svartedauen — da Norge gikk under. Norway: To be aired on NRK in 2016. Lutenist-actor for the nobility.

Sørlandet tattoo(2011)Sørlandet tattoo 2011. Norway: Sørlandet tattoo. Conductor.

Konserter gitt i

Poland, France, Italy, Norway, Spain, Sweden, and on Swedish and Norwegian Television

Foreninger og forskningsgrupper (i utvalg)

Forskningsgrupper

KiK – Culture in Context (since 2014)

CIMENTO: The Multimodality of Early Modern Opera (since 2014)

Early Modern Research Group (participator since 2012)

Noroff University College research team (2014–2016)

Multimodality and Cultural Change (Multikul) (participator 2012–2016) 

Foreninger

Royal Musical Association (member, 2013–2016); IASPM Norden (member since 2012–2016); FUF - Foreningen Unge Forskere (society of young scientists in Norway).

Verv

Norwegian Association for Classical Guitar (board member since 2015)

SLOG - Centre for lute and guitar studies, University of Agder (member since 2013)

Ny Musikk Kristiansand (Norwegian section of ISCM; board member 2007 - 2011)

Gitano - Kristiansand Guitar club (board member 2005 - 2010)

Swedish Guitar and Lute Society (board member 2003 - 2008) 

Knytt kontakt med Rolfhamre

Facebook

Spotify

YouTube

Twitter

Snapchat

Instagram

Se også: luttpasorlandet.com

Last changed: 2017-02-01 10:35:11

Publikasjoner

 • Rolfhamre Robin Thank you speech upon receiving Agder Academy of Sciences and Letters’ Research Prize for Young Researchers (2017). Agder Vitenskapsakademi Årbok . ISSN 0809-7283.
 • Rolfhamre Robin The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music (2017). Musical times . ISSN 0027-4666. 158 (1938), s 81 - 92
 • Rolfhamre Robin Embellishing lute music: using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the French Baroque style. (2016). Dansk Musikforskning Online . ISSN 1904-237X. s 219 - 238
 • Rolfhamre Robin Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound (2014). Studia Musicologica Norvegica . ISSN 0332-5024. 40 s 43 - 62
 • Rolfhamre Robin Compact Disc(losure): Some Thoughts on the Synthesis of Recording Technology and Baroque Lute Music Research (2013). Acta Musicologica . ISSN 0001-6241. 85 (2), s 245 - 256
 • Rolfhamre Robin ICT-support for Robin Rolfhamre's lectures (2017).
 • Rolfhamre Robin The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music (2017). Musical times . ISSN 0027-4666. 158 (1938), s 81 - 92
 • Rolfhamre Robin Lutmusik som berättar — tankar efter en doktorsavhandling (2017). SGLS Svenska Gitarr- och Lutasällskap . ISSN 0283-474X. 50 (1), s 15 - 17
 • Rolfhamre Robin Thank you speech upon receiving Agder Academy of Sciences and Letters’ Research Prize for Young Researchers (2017). Agder Vitenskapsakademi Årbok . ISSN 0809-7283.
 • Rolfhamre Robin Dr Robin Rolfhamre Instrument Collection (2016).
 • Rolfhamre Robin Why should anyone listen to me? by Robin Rolfhamre (MMus, PhD) (2016).
 • Rolfhamre Robin 4 tips to lutenists and guitarists by Robin Rolfhamre (MMus, PhD) (2016).
 • Rolfhamre Robin ‘Who am I?’ Individuality as focus in higher music education (2016).
 • Rolfhamre Robin The language of sound (2016).
 • Rolfhamre Robin A case study of the colascione from an idiomatics perspective (2016). Lutezine . ISSN . (120), s 52 - 63

Send studiet på mail