Jahn Holljen Thon - Universitetet i Agder
Hopp til hovedinnhold

Jahn Holljen Thon

Professor emeritus

Professor, dr.art

E-post:
jahn.thon@uia.no
Telefon:
38142077
Kontor:
1 ( Gimlemoen 26, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for nordisk og mediefag

Prosjekter

¤ Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. ¤ Tekst og bilde i historisk lys. ¤ Byens offentlighet og urbanisme etter romantikken.

Last changed: 2010-11-22 15:47:51

Publikasjoner

 • Thon Jahn Holljen "Den første gang" - Edda og tidsskriftshistorien (2013). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. Årgang 100 (3/2013), s 201 - 216
 • Thon Jahn Holljen Intersemiotic Complementarity (2013). Journal of Illustration Studies . ISSN 1753-9528. s -
 • Thon Jahn Holljen Litteratur og samfunn (2005). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (3), s 205 - 209
 • Thon Jahn Holljen Møbiusbånd eller lukket sirkel (2004). ? . ISSN . (23.årgang), s 42 - 47
 • Thon Jahn Holljen Et institusjonelt perspektiv på salmen "herre Gud" av Petter Dass (2001). ? . ISSN . III s 221 - 229
 • Thon Jahn Holljen Tekstforståelse og litterær institusjon (2001). ? . ISSN . (03.jan), s 334 - 351
 • Thon Jahn Holljen Kritikkens tvillingsøstre (2014).
 • Thon Jahn Holljen Burns in Norwegian: A Man of Opposition (2014).
 • Thon Jahn Holljen Vømmøl Spellmannslag. Populismens splittelse og subjektsutsigelse (2014).
 • Thon Jahn Holljen Den elegiske utopi (2012).
 • Thon Jahn Holljen Avantgarde og barokk. Om Gunnar Wærness´Bli verden (2011).
 • Thon Jahn Holljen Avantgarde og barokk. Om Gunnar Wærness´ Bli verden (2011).
 • Eriksen Roy Tommy, Thon Jahn Holljen, Hvem eier byen? En innledning (2010).
 • Furuseth Sissel, Thon Holljen Jahn, Vassenden Eirik, Tidsskrift, kritikk, historie - en innledning (2010).
 • Thon Jahn Holljen Kleinstadt blues eller småbyens kronotop (2010).
 • Thon Jahn Holljen Tenkningens orden og veksel. Wergeland mellom Steffens og Schlegel (2010).
 • Thon Jahn Holljen Tre former for kritisk avantgarde: Heretica, Rondo og Profil (2010).
 • Thon Jahn Holljen Litterære tidsskrifters bestandighet: Janus og Basar (2010).
 • Thon Jahn Holljen Kleinstadt blues eller småbyens kronotop (2010).
 • Thon Jahn Holljen Hvem eier byen? En innledning (2010).
 • Thon Jahn Holljen "WWW:Walk with Wergeland: Hva har jubileet brakt oss av den nye HW (2009).
 • Thon Jahn Holljen Om kritikkens regler og nytte Den Nye kritiske tilskuer og lavatere physiognomische fragmente (2008).
 • Thon Jahn Holljen Speculum Borale: The Joy of Mirrors and the Triumph of Paratexts (2008).
 • Thon Jahn Holljen Den indiske Cholera - utopisk drama for nåtiden (2008).
 • Thon Jahn Holljen The public sphere of the City: Nils Thomassøn´s journey of Learning, 1625-1633, Melachthon and rembrandt - Rostock and Leiden (2007).
 • Thon Jahn Holljen Ekteskap i tekst eller bilde? (2006).
 • Thon Jahn Holljen Holbergs emblematiske ikonofobi: Det skremmende bildet (2006).
 • Thon Jahn Holljen A Foreigner in Africa, A Foreigner in Berlin: At Home in Art (Karen Blixen) (2005).
 • Thon Jahn Holljen Fremmedhet og pust (2005).
 • Thon Jahn Holljen Fremmedhet og pust (2005).
 • Thon Jahn Holljen Fremmedhet og pust (2005).
 • Thon Jahn Holljen Frihetens øyeblikk, narrasjonens sammenbrudd og gamle helliggjorte fortellinger (2004).
 • Thon Jahn Holljen Garborgs inngangsbilett til den litterære institusjon (2003).
 • Thon Jahn Holljen Henrik Wergelands "Paa Havet i Storm". Havets utsigelseskraft og jegets svevninger (2002).
 • Thon Jahn Holljen Klassiker, romantiker og kyniker: Solstad på 60-tallet (2000).
 • Thon, Jahn Holljen Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Wergelandenes Kristiansand. ISBN 9788299785501.
 • Thon, Jahn Holljen (2005). Holberg og heksene fra nord - den tvetydige fremmedhet. Aschehoug & Co. ISBN 8203190340. 24 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2005). Tradisjon og institusjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345727. 223 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2002). Wergeland i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345573. 176 s.
 • Thon, Jahn Holljen (1995). Tidsskriftets forståelsesformer. Profil og profilister 1959-1989. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245600334. 1 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2011). Talende linjer - Lærde illustrerte bøker 1625-1775. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-672-8. 272 s.
 • Furuseth, Sissel Thon Holljen, Jahn Vassenden, Eirik (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2718-5. 310 s.
 • Thon, Jahn Holljen Eriksen, Roy Tommy (2010). Hvem eier byen: Plan, tekst, historie. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-607-0. 193 s.
 • Bramness, Hanne Thon, Jahn Holljen (2012). Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap. Forlaget Oktober. ISBN 978-82-495-0971-3. 255 s.
 • Fjermeros, Halvor Thon, Jahn Holljen (2014). Op til himmel, ned til Hel. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-024-8. 218 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2014). Forord "Op til himmel, ned til Hel" En biografi om nasjonsbyggeren Nicolai Wergeland. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-024-8. 218 s.
 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland - nasjonal starteg:uthengt, glemt, utestengt (2014).
 • Thon Jahn Holljen Forord "Op til himmel, ned til Hel" En biografi om nasjonsbyggeren Nicolai Wergeland (2014).
 • Thon Jahn Holljen Burns in Norwegian: A Man of Opposition (2014).
 • Fjermeros Halvor, Thon Jahn Holljen, Op til himmel, ned til Hel (2014).
 • Thon Jahn Holljen Vømmøl Spellmannslag. Populismens splittelse og subjektsutsigelse (2014).
 • Thon Jahn Holljen Kritikkens tvillingsøstre (2014).
 • Thon Jahn Holljen Rettferdig bedømmelse (2014). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thon Jahn Holljen Kan vi stole på Hans Rotmo? (2014). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Thon Jahn Holljen Camilla Colett - for sent og for tidlig (2014).
 • Thon Jahn Holljen Resepsjonen av Kongs-Emnerne (2013).

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Send studiet på mail