Hopp til hovedinnhold

Jahn Holljen Thon

Professor

Professor, dr.art

E-post:
jahn.thon@uia.no
Telefon:
+47 38142077
Kontor:
E2072 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling
Institutt for nordisk og mediefag

Prosjekter

¤ Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. ¤ Tekst og bilde i historisk lys. ¤ Byens offentlighet og urbanisme etter romantikken.

Last changed: 2010-11-22 15:47:51

Publikasjoner

 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland - nasjonal starteg:uthengt, glemt, utestengt (2014).
 • Thon Jahn Holljen Vømmøl Spellmannslag. Populismens splittelse og subjektsutsigelse (2014).
 • Thon Jahn Holljen Kritikkens tvillingsøstre (2014).
 • Thon Jahn Holljen Rettferdig bedømmelse (2014). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thon Jahn Holljen Kan vi stole på Hans Rotmo? (2014). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Thon Jahn Holljen Camilla Colett - for sent og for tidlig (2014).
 • Thon Jahn Holljen Resepsjonen av Kongs-Emnerne (2013).
 • Thon Jahn Holljen Edda og tidsskriftshistorien (2013).
 • Thon Jahn Holljen Innkjøpsordningen (2013).
 • Thon Jahn Holljen The Author in norwegian literary criticism 1890 (2013).
 • Thon Jahn Holljen Gunnar Wærness Bli verden, tolket. (2013).
 • Thon Jahn Holljen Georg Johannesen som litteraturkritiker (2013).
 • Thon Jahn Holljen Kristiansands historie og utviklingen av toleranse (2013).
 • Thon Jahn Holljen Cristiansand and Tolerance (2013).
 • Thon Jahn Holljen Den politiske visen 1972-1986: Fra kollektoiv allasang til Åge Aleksandersens hese primalskrik (2013).
 • Thon Jahn Holljen Kritikkens multimodalitet: det karrige illustrerte uttrykk (2013).
 • Thon Jahn Holljen Intersemiotic Complementarity (2013). Journal of Illustration Studies . ISSN 1753-9528. s -
 • Thon Jahn Holljen Collett og Amtmandens Døttre: et historisk bedrag (2013).
 • Thon Jahn Holljen "Den første gang" - Edda og tidsskriftshistorien (2013). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. Årgang 100 (3/2013), s 201 - 216
 • Thon Jahn Holljen Three ways of understanding the institution of literary criticism and book reviewing (2013).
 • Bramness Hanne, Thon Jahn Holljen, Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap (2012).
 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland og det moderne universitet (2012).
 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland og det moderne universitet (2012).
 • Thon Jahn Holljen "Nå de døde våkner" - Nytt liv i gamle klassikere (2012).
 • Thon Jahn Holljen Vømmøl Spelemannslag: Splittelse satt i system (2012).
 • Thon Jahn Holljen Både / og, ikke enten eller: Camilla Collett nok en gang (2012). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thon Jahn Holljen Camilla Wergeland - for sent og for tidlig (2012). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thon Jahn Holljen «En bok er en allmenning» Om Arne Ruste Kretsløp Dikt (2012). Klassekampen . ISSN 0805-3839.
 • Thon Jahn Holljen Self-representation as a Means of Power: Copenhagen and Dresden (2012).
 • Thon Jahn Holljen Teologisk fundert litteraturkritikk - fra ortodoksi til kulturformidling (2012).
 • Thon Jahn Holljen Etableringen av den rene kritikerinstitusjon på 1890-tallet i allmenntidsskriftene (2012).
 • Thon Jahn Holljen Camilla Collett (2012).
 • Thon Jahn Holljen Litteraturkritikk som domfellelse (2012).
 • Thon Jahn Holljen Ibsenresepsjonen på 1890-tallet og dens behandling i HIS (2012).
 • Thon Jahn Holljen Forord (2012).
 • Thon Jahn Holljen Den elegiske utopi (2012).
 • Thon Jahn Holljen Talende linjer - Lærde illustrerte bøker 1625-1775 (2011).
 • Thon Jahn Holljen Avantgarde og barokk. Om Gunnar Wærness´ Bli verden (2011).
 • Thon Jahn Holljen Intersemiotisk komplementaritet (2011).
 • Thon Jahn Holljen Camilla Collett 2013 (2011).
 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland, opplysningstanken og universitetet. (2011).
 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland og det moderne universitet (2011).
 • Thon Jahn Holljen Kritikken mellom sosiologi og tekstvitenskap (2011).
 • Thon Jahn Holljen The feudal Elite as Comediants (2011).
 • Thon Jahn Holljen Avantgarde og barokk. Om Gunnar Wærness´Bli verden (2011).
 • Eriksen Roy Tommy, Thon Jahn Holljen, Hvem eier byen? En innledning (2010).
 • Thon Jahn Holljen Hvem eier byen? En innledning (2010).
 • Thon Jahn Holljen "profil-modernisme i entall og flertall" (2010). Vagant . ISSN 0802-0736. (mar.10),
 • Thon Jahn Holljen Avant-garde and baroque (2010).
 • Thon Jahn Holljen Hva er verdisetting i litteraturen? En teoretisk drøfting. (2010).
 • Thon, Jahn Holljen Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Wergelandenes Kristiansand.
 • Thon, Jahn Holljen (2005). Holberg og heksene fra nord - den tvetydige fremmedhet. Aschehoug & Co. ISBN 8203190340. 24 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2005). Tradisjon og institusjon. Høyskoleforlaget. ISBN 8276345727. 223 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2002). Wergeland i dag. Høyskoleforlaget. ISBN 8276345573. 176 s.
 • Thon, Jahn Holljen (1995). Tidsskriftets forståelsesformer. Profil og profilister 1959-1989.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245600334. 1 s.
 • Thon, Jahn Holljen (2011). Talende linjer - Lærde illustrerte bøker 1625-1775. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-672-8. 272 s.
 • Furuseth, Sissel Thon Holljen, Jahn Vassenden, Eirik (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2718-5. 310 s.
 • Thon, Jahn Holljen Eriksen, Roy Tommy (2010). Hvem eier byen: Plan, tekst, historie. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-607-0. 193 s.
 • Bramness, Hanne Thon, Jahn Holljen (2012). Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap. Forlaget Oktober. ISBN 978-82-495-0971-3. 255 s.
 • Thon Jahn Holljen Nicolai Wergeland - nasjonal starteg:uthengt, glemt, utestengt (2014).
 • Thon Jahn Holljen Vømmøl Spellmannslag. Populismens splittelse og subjektsutsigelse (2014).
 • Thon Jahn Holljen Kritikkens tvillingsøstre (2014).
 • Thon Jahn Holljen Rettferdig bedømmelse (2014). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thon Jahn Holljen Kan vi stole på Hans Rotmo? (2014). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Thon Jahn Holljen Camilla Colett - for sent og for tidlig (2014).
 • Thon Jahn Holljen Resepsjonen av Kongs-Emnerne (2013).
 • Thon Jahn Holljen Collett og Amtmandens Døttre: et historisk bedrag (2013).
 • Thon Jahn Holljen "Den første gang" - Edda og tidsskriftshistorien (2013). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. Årgang 100 (3/2013), s 201 - 216
 • Thon Jahn Holljen Three ways of understanding the institution of literary criticism and book reviewing (2013).

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.