Hopp til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Førstelektor

Førstelektor

E-post:
anne.b.thorod@uia.no
Telefon:
+47 37233753
Mobil:
+47 99232352
Kontor:
C5034 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 - 16:00
Avdeling
Institutt for psykososial helse

Prosjekter

Forskningsfelt: Barnefattigdom "Når pengene ikke strekker til" En kvalitativ studie tilknyttet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag”,

Bakgrunn

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit og PhD-student i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, men med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Videreutdanning i veiledning, barne- og ungdomsvern samt etnisitet og barnevern. Forskererfaring fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Er fortsatt deltilknyttet NOVA gjennom deltakelse i studien "Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag".

 

Publiseringer:

 

Thorød, A. B. (2003). Kommet for å bli. Om vennskap og nettverk blant vietnamesiske flyktninger i en norsk småbykontekst. HiO-hovedfagsrapport 2003 nr.7

 

Thorød, A. B. ( 2006) En normal barndom?

Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt. NOVA, Rapport 2/06

 

Ianke, P. og Thorød, A.B. (2006). ”Helgerud er en oase” En evaluering av Helgerud Ressurssenters veiledning til fosterforeldre i Akershus.  NOVA, Rapport 13/06

 

Thorød, A. B. ( 2008). Sosial eksklusjon. I Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, rapport 7/2008

 

Thorød, A. B. (2010) Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. I Backe-Hansen, E. og Hydle, I. (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flerevitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Oslo: NOVA rapport 20/10

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253966235857&pagename=vfo%2FHovedsidemal

 

Grimstad Adressetidende, intervju: Mange er fattige. Flere familier lever under fattigdomsgrensen http://www.gat.no/article/20101127/NYHETER/711279991

 

Thorød, A.B. (2010, 27. desember). Barnefattigdom ved juletider. Fædrelandsvennen, kronikk, del 2, s. 11

http://www.fvn.no/mening/debatt/article820204.ece

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Fædrelandsvennen; Viten: Barnefattigdom. Intervju 22.10.11

 

Last changed: 2011-10-25 14:46:50

Forskningsgrupper

Publikasjoner

 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2012). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 19 - 31
 • Thorød Anne Brita, Harju Anne, Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View (2011). Child Indicators Research . ISSN 1874-897X. 4 s 283 - 299 doi: 10.1007/s12187-010-9092-0
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt (2010).
 • Thorød Anne Brita Sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024035. 288 s.
 • Ulland Dagfinn, Thorød Anne Brita, Ulland Erna, Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger (2015).
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. (2014).
 • Thorød Anne Brita Forskerne svarer (2014).
 • Thorød Anne Brita Ungdom og psykisk helse (2014).
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anne Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014).
 • Thorød Anne Brita Kunnskapsverkstedet: Møte mellom praksis og teori (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (2), s 85 - 87
 • Thorød Anne Brita "Barn som pårørende. Haugland, B.S.M, Ytterhus, B. og Dyregrov, K. (red). Bokanmeldelse (2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 10| (1), s 96| - 98
 • Andersen Ander Johan W., Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? ? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2013).

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Send studiet på mail