Hopp til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Førstelektor

Førstelektor

E-post:
anne.b.thorod@uia.no
Telefon:
+47 37233753
Mobil:
+47 99232352
Kontor:
C5034 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 - 16:00
Avdeling
Institutt for psykososial helse

Prosjekter

Forskningsfelt: Barnefattigdom "Når pengene ikke strekker til" En kvalitativ studie tilknyttet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag”,

Bakgrunn

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit og PhD-student i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, men med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Videreutdanning i veiledning, barne- og ungdomsvern samt etnisitet og barnevern. Forskererfaring fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Er fortsatt deltilknyttet NOVA gjennom deltakelse i studien "Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag".

 

Publiseringer:

 

Thorød, A. B. (2003). Kommet for å bli. Om vennskap og nettverk blant vietnamesiske flyktninger i en norsk småbykontekst. HiO-hovedfagsrapport 2003 nr.7

 

Thorød, A. B. ( 2006) En normal barndom?

Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt. NOVA, Rapport 2/06

 

Ianke, P. og Thorød, A.B. (2006). ”Helgerud er en oase” En evaluering av Helgerud Ressurssenters veiledning til fosterforeldre i Akershus.  NOVA, Rapport 13/06

 

Thorød, A. B. ( 2008). Sosial eksklusjon. I Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, rapport 7/2008

 

Thorød, A. B. (2010) Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. I Backe-Hansen, E. og Hydle, I. (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flerevitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Oslo: NOVA rapport 20/10

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253966235857&pagename=vfo%2FHovedsidemal

 

Grimstad Adressetidende, intervju: Mange er fattige. Flere familier lever under fattigdomsgrensen http://www.gat.no/article/20101127/NYHETER/711279991

 

Thorød, A.B. (2010, 27. desember). Barnefattigdom ved juletider. Fædrelandsvennen, kronikk, del 2, s. 11

http://www.fvn.no/mening/debatt/article820204.ece

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Fædrelandsvennen; Viten: Barnefattigdom. Intervju 22.10.11

 

Last changed: 2011-10-25 14:46:50

Publikasjoner

 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita "Barn som pårørende. Haugland, B.S.M, Ytterhus, B. og Dyregrov, K. (red). Bokanmeldelse (2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 10| (1), s 96| - 98
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener (2013).
 • Thorød Anne Brita Hvordan er det å vokse opp i en familie med stresset økonomi? (2013).
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Psykisk helse og kommunenes ansvar og evne til å gjennomføre samhandlingsreformen (2013).
 • Kogstad Ragnfrid Eline, Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Ekeland Tor-Johan, Kolstad Arnulf, Øye Christine, Almås Elsa Mari, Ness Ottar, Fosse Roar, Andersen Anders Johan Wickstrøm, Topor Alain, Winness Monika Gullslett, Bøe Tore Dag, Nytter forskning i psykiatrien? (2013). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN . s -
 • Andersen Ander Johan W., Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Engasjement i praksis (2013).
 • Andersen Ander Johan W., Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? ? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2013).
 • Thorød Anne Brita Voldsutsatte barn (2012).
 • Thorød Anne Brita, Kolb Helen, The Fruit of the Tree of Life : an evaluative study of the 'Tree of Life', a psychosocial support tool with Narrative Practice ideas, offered to unaccompanied child refugees (2012).
 • Thorød Anne Brita, Gabrielsen Karin Berle, Bruk av nevrofeedback i rusbehandling : en studie av nytte og gjennomførbarhet på et lite klinisk utvalg (2012).
 • Thorød Anne Brita, Andersen Anders Johan Wickstrøm, Taler Helsedirektoratet med to tunger? (2012). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thorød Anne Brita Voldsutsatte barn – en virkelighet vi ikke orker å se? (2012).
 • Thorød Anne Brita Ubehagelig realitet: Voldsutsatte barn (2012). Agderposten . ISSN 0805-3723.
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak. (2012). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 19 - 31
 • Thorød Anne Brita Når pengene ikke strekker til (2011).
 • Thorød Anne Brita, Gundersen Anne Kjersti, Barn på løse kvister : et litteraturstudie som omhandler forholdet mellom barns tilknytning og foreldres problematiske bruk av rusmidler (2011).
 • Thorød Anne Brita, Baade Pernille Lavold, Gateakademiet : fra status som "drop-out" til ungdom med ambisjoner (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita, Andersen Anders Johan Wickstrøm, Det kunnskapsmessige grunnlag for psykisk helsearbeid (2011).
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom (2011).
 • Thorød Anne Brita, Harju Anne, Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View (2011). Child Indicators Research . ISSN 1874-897X. 4 s 283 - 299 doi: 10.1007/s12187-010-9092-0
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom ved juletider (2010). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. (2010).
 • Thorød Anne Brita, Nilsen Lillian Stokka, Kontaktlærers utfordringer i møte med eleven i sorg og krise (2010).
 • Thorød Anne Brita, Gallefoss Lisbeth, "..Litt mer frem med brystkassa for helsesøstre og den jobben de gjør" : psykisk helsearbeid i skolen: læreres beskrivelser og erfaringer omkring helsesøsters rolle og funksjon (2010).
 • Thorød Anne Brita, Smeplass Sigrid Finsland, Glemmer at det ikke er eget kjøtt og blod. En kasusstudie om tilknytningsrelatert tilrettelegging og veiledning når små barn flytter i fosterhjem (2010).
 • Thorød Anne Brita Mange er fattige. Flere familier i Grimstad lever under fattigdomsgrensen (2010).
 • Thorød Anne Brita Barn og fattigdom (2010).
 • Thorød Anne Brita Når pengene ikke strekker til (2010).
 • Thorød Anne Brita Er det sammenheng mellom psykisk helse/sykdom og fattigdom? (2010).
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom i en skandinavisk velferdskontekst (2010).
 • Thorød Anne Brita Barn, oppvekst og rettigheter i bredt perspektiv Bokanmeldelse av Reidar Hjermann og Knut Haanes (red.) 2009. Barn (2010). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 7 (3), s 266 - 269
 • Thorød Anne Brita Child Poverty in a Norwegian Welfare Context. (2009).
 • Thorød Anne Brita Fyldig om fattigdom Bokanmeldelse av Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.) 2008. Fatttigdommens dynamikk (2009). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 93 - 95
 • Thorød Anne Brita Social capital in poor children's lives (2008).
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom og sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital hos barn som vokser opp i en familie med lav inntekt (2008).
 • Thorød Anne Brita Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt? (2008).
 • Thorød Anne Brita Fattigdom og sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita Social capital in poor children's lives (2008).
 • Thorød Anne Brita Sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita Sosiale nettverk og sosial kapital (2007).
 • Thorød Anne Brita En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt (2006).
 • Ianke Pia Elisabeth, Thorød Anne Brita, "Helgerud er en oase"! En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Thorød Anne Brita "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita "Barn som pårørende. Haugland, B.S.M, Ytterhus, B. og Dyregrov, K. (red). Bokanmeldelse (2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 10| (1), s 96| - 98
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener (2013).
 • Thorød Anne Brita Hvordan er det å vokse opp i en familie med stresset økonomi? (2013).
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Psykisk helse og kommunenes ansvar og evne til å gjennomføre samhandlingsreformen (2013).
 • Kogstad Ragnfrid Eline, Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Ekeland Tor-Johan, Kolstad Arnulf, Øye Christine, Almås Elsa Mari, Ness Ottar, Fosse Roar, Andersen Anders Johan Wickstrøm, Topor Alain, Winness Monika Gullslett, Bøe Tore Dag, Nytter forskning i psykiatrien? (2013). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN . s -
 • Andersen Ander Johan W., Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Engasjement i praksis (2013).
 • Andersen Ander Johan W., Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? ? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2013).

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.