Hopp til hovedinnhold

Riktig kildebruk ved UiA

Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. 

Når du som student arbeider med en skriftlig hjemmeoppgave, må du skaffe deg innsikt og kunnskap fra ulike kilder. Pensumlitteraturen vil ofte være et sentralt kildegrunnlag, men det kan også være aktuelt å nytte annen faglitteratur og andre kildetyper, som f.eks. informative brosjyrer og billedmateriale. Du kan lete etter litteratur og andre trykte kilder i biblioteket og søke i elektroniske databaser og på Internett. Spør gjerne faglæreren eller bibliotekaren om hjelp til å finne de gode kildene.

Det skriftlige hjemmearbeidet skal utformes etter de krav for faglig redelighet som gjelder for et vitenskapelig arbeid. Det betyr at ditt arbeid skal kunne etterprøves og at du anerkjenner andre forfatteres arbeid. For å oppfylle disse kravene må din oppgave være utstyrt med en kildeoversikt, dvs. en litteraturliste eller referanseliste som gir fullstendig oversikt over alle tekster og andre kildetyper du har brukt. Underveis i teksten skal du gi henvisninger til de kildene som ligger til grunn for informasjon, teorier og argumenter du legger fram. Dersom du gjenbruker tekster du selv har skrevet i forbindelse med tidligere eksamensarbeider, skal du også henvise til disse. Dette i henhold til forskrift om studier og eksamen ved UiA § 31.2 (fjerde strekpunkt)

 
"

Hensikten er at det skal gå klart fram hva du har hentet fra kildene og hva som er dine egne analyser, tolkninger og resonnement.

"

Kildeoversikt: Litteraturlister/referanselister

Litteraturlisten skal plasseres ved slutten av oppgaven. Den skal inneholde alle kilder du har brukt i arbeidet med oppgaven og som du har gitt henvisninger til i din tekst. Les mer

Kildehenvisning

Det fins ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten. Les mer

Gjengivelse fra kilder

Noen ganger kan det være på sin plass å gjengi et utsnitt av en kilde. Korte utsnitt kan gjengis i form av sitat, lengre tekster eller tekstutsnitt kan gjengis i resymé. Les mer

Rektor Torunn Lauvdal om akademisk redelighet

Hva regnes som fusk

Dersom du unnlater å oppgi kilder til tekst hentet fra litteratur, artikler eller internett i en skriftlig hjemmeeksamen eller en obligatorisk innleveringsoppgave, begår du plagiat. Plagiering betraktes som fusk.

Les mer om fusk

Regelverk rund studier, eksamener og grader

Dine plikter

Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk. Spør din veileder hvis du er i tvil.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.